İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

SIKÇA SORULAN SORULAR

1)Üniversitemizin PIC Numarası Nedir?

999866592

2)Çerçeve Programlarına proje oluşturma amaçlı seyahatlerde üniversitemizin bir seyahat desteği var mıdır?

Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na yönelik somut ve etkin proje fikirlerinizi proje başvurularına dönüştürebilmenizi teşvik etmek amacıyla yurtdışında düzenlenen Bilgi Günü, Proje Pazarı ve konsorsiyum oluşturma etkinliklerine katılım için talep eden araştırmacılarımıza azami 2.000.TL destek sağlanacaktır.Bu desteği alan araştırmacılarımızın etkinlik kapsamında açılacak çağrılara yönelik proje fikirlerini etkinlik sonrasında en geç 2 sene içerisinde proje önerisi olarak AB Komisyonu’na sunmaları gerekmektedir. Komisyon’dan gelecek olan başvurunun gerçekleştirildiğine dair mesajı araştırmacı BAP’a ileterek sistemde projenin kapatılması gerçekleştirilecektir.

3) H2020 Programı için ortak arama duyurularına nasıl ulaşabiliriz?

 ec.europa.eu/research adresinden Funding & Careers bölümünden Apply for funding – calls linkini tıklayarak ortak arayan projelere ulaşabilirsiniz.

 www.h2020.org.tr adresinden ortak arama duyuruları linki üzerinden ortak arayan kuruluşlara ulaşabilirsiniz.

Geçmişte fonlanmış projeleri  http://cordis.europa.eu/home_en.html adresinden görüntüleyerek araştırma alanlarınız ile ilgili Keyword araması yapıp aynı alanda çalışan araştırmacılar ile iletişime geçilebilir.

Gerçekleştirilen bilgi günleri ve proje pazarlarının web sitelerinde yayınlanmış olan ortak arama sunumları incelenebilir.

4) Horizon2020 Programı kapsamında proje başvurusu yapıldıktan sonra proje kabul edilirse projenin başlaması ne kadar zaman alır?

Yaklaşık 8 ay sürmektedir.