İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

Koordinatör Olduğumuz

"Türkiye Eurodesk Ağı ile İstanbul’da Erasmus+ Grundtvig Programı Yaygınlaştırılıyor" Projesi: 

AB Merkezi Araştırma Ofisi'nin koordinatörü olduğu T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Türkiye Eurodesk Ağı ile İstanbul'da Erasmus+ Grundtvig Programı Yaygınlaştırılıyor" projesi 01 Nisan 2014-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. 

Projenin Genel Amacı: Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen AB Eğitim ve Gençlik Programları'nın ve bu programların sunduğu AB Fırsatlarının tanıtılması ve programlarının bilinirliğinin artırılmasıdır. 

Projenin Özel Hedefi: İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli müze, araştırma merkezi, kütüphane, küştür ve sanat kurumları çalışanlarının Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı ve Fırsatları hakkında bilgilendirilmesi, oluşan farkındalık sonucu çalışanların ve kurumların Yetişkin Eğitimi Programı projelerine katılımlarının arttırılmasıdır.

Projenin İnternet Sitesi: http://www.erasmusplusgrundtvig.itu.edu.tr

IST YOUTH Projesi

AVRUPALI GENÇLİK ÇALIŞANLARI GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELEYİ İTÜ’DE TARTIŞIYOR.
İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi tarafından,  Gençlik Programlarının Eylemleri arasında yer alan 4.3 Ortaklık Kurma Faaliyeti kapsamında “Genç İstihdamının Önündeki Engellerin Kaldırılması” başlıklı gençlik projesi 12-17 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak Kampüsü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa ülkeleri büyüyen genç işsizliği sorununun ülkelerinin ekonomilerine ciddi külfet getirdiğinin gün geçtikçe daha çok farkına varmakta ve hükümetlerin boş söylemleri bırakıp konunun çözümüne ilişkin Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, AB Komisyonu gibi kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, Avrupa’da bulunan gençlik organizasyonları, medya temsilcileri ve düşünce kuruluşları ile birlikte çalışarak eyleme geçmesini istemektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği genç işsizliği konusunu öncelikleri arasına almış ve bu alandaki projelere daha çok destek sağlamaya başlamıştır.

Anılan projenin temel amacı, projeye katılan bazı kurumların geliştirdikleri proje fikirleri ile yeni projelerde koordinatör ve/veya ortak olmaya karar vermelerini sağlayabilmek, projelerine dâhil edecekleri yeni ortaklarla genç işsizliğine ilişkin farkındalığı artırabilmek ve bu sorunun çözümüne yönelik çabaları sürekli hale getirilebilmektir.

Söz konusu projenin ortakları genç işsizliği sorununu kendi ülkelerinde yaşayan ve bu sorunun çözülmesi için Avrupa genelinde çok yönlü çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kurumlardır. 11 Avrupa ülkesinden 24 katılımcının dahil olduğu bu projede genç işsizliği sorununa yönelik olarak belirlenecek ortak yol haritasında daha çok ülkenin fikri ve desteği alınmıştır. 

Bu tür projelerin sayısını arttırmak projeye dâhil olan katılımcıların Avrupa genelinde hareketliliğinin de artması anlamına gelmektedir. Böylece hem kültürlerarası etkileşim artacak hem de projelerden elde edilen kazanımlar daha geniş coğrafyalara yayılacaktır.

Proje süresince üzerinde durulacak konular, AB genişlemesinin genç işsizliği üzerine etkisi, Avrupa kurumlarının genç işsizliği karşısındaki tutumları ve faaliyetleri, genç işsizliği konusunda AB ülkelerinin tutumu, Avrupa Birliği İstihdam Politikası, Avrupa 2020 Stratejisi, Youth on the Move, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Diploma ve Sertifikaların tanınması, Sosyal Dışlanma, Üye Ülkelerin hazırladığı İstihdam ile ilgili Ulusal Eylem Planları,  Avrupa Gönüllü Hizmeti, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu, Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk konularıdır.

Projenin İnternet Sayfası: http://www.istyouth.itu.edu.tr/