Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve Su Araştırmaları

Call: BLUE GROWTH

BG-01-2018: Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme

YayınlanmaTarihi: 31.10.2017
KapanışTarihi: 13.02.2018
Çağrı Bütçesi:2,500,000 Avro
Çağrı Linki:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-01-2018.html

BG-02-2018:BlueBioeconomy Public-Public Partnership

YayınlanmaTarihi: 31.10.2017
KapanışTarihi: 12.02.2018
ÇağrıBütçesi: 8,000,000 Avro
ÇağrıLinki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-02-2018.html

BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

Types of action: CSA Coordination and support action
YayınlanmaTarihi: 31.10.2017
KapanışTarihi: 13.02.2018
ÇağrıBütçesi: 4,000,000 Avro
ÇağrıLinki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html

BG-08-2018-2019: All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

Types of action: RIA Research and Innovation action

YayınlanmaTarihi: 31.10.2017
KapanışTarihi: 13.02.2018, İkinciAşama: 11.09.2018
ÇağrıBütçesi: 33,000,000 Avro
ÇağrıLinki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html

DT-BG-04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding

YayınlanmaTarihi: 31.10.2017
KapanışTarihi: 13.02.2018
ÇağrıBütçesi:  18,000,000  Avro
ÇağrıLinki:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-bg-04-2018-2019.html

LC-BG-03-2018: Sustainable harvesting of marine biological resources

YayınlanmaTarihi: 31.10.2017
KapanışTarihi: 13.02.2018, İkinciAşama: 11.09.2018
ÇağrıBütçesi: 12,000,000 Avro
ÇağrıLinki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-bg-03-2018.html

Gıda Çalışma Programı