İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

ERC Avrupa Araştırma Konseyi

ERC-2019-COG: ERC Consolidator Grant

Yayınlanma Tarihi: 24.10.2018
Kapanış Tarihi: 07.02.2019
Çağrı Bütçesi: 602,000,000 Avro
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-cog.html

ERC-2019-POC: ERC Proof of Concept Grant

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2018
Kapanış Tarihleri: 22.01.2019, 25.04,2019, 19.09.2019
Çağrı Bütçesi: 25,000,000 Avro
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-poc.html

ERC Çalışma Programı


ERC-2018-COG
ERC-2018-COG