İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

ERC Avrupa Araştırma Konseyi

ERC-2018-ADG: ERC Advanced Grant
Yayımlanma Tarihi: 17 Mayıs 2018
Kapanış Tarihi: 30 Ağustos 2018
Çağrı Bütçesi:450 Milyon Avro
Çağrı Linki: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html

ERC Çalışma Programı


ERC-2018-COG
ERC-2018-COG