İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

Dahil Olduğumuz Ağlar

EURAXESS AĞI:
Araştırmacıların  dolaşımlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, dolayısı ile bilim ve teknoloji gelişiminin istenen düzeye getirilmesi Avrupa Komisyonu'nun çok önem verdiği programlardan biridir. Bu destek ve önlemlerin çerçeve programlarında uygulanması yanında Komisyon'un başlattığı proje EURAXESS ağıdır. Bu ağ sayesinde araştırmacıların dolaşımları, eğitim ve çalışmalarının daha da kolaylaşması amaçlanmaktadır. EURAXESS Ağı Türkiye'nin de dahil olduğu 595'den fazla merkez ile hizmet vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:  https://euraxess.ec.europa.eu/

EURODESK AĞI: 

EURODESK TEMAS NOKTASI:
Eurodesk gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı'dır. Eurodesk 1990 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Avrupa'da 36 ülkede 1600'den fazla Eurodesk İrtibat Noktası bulunmaktadır.

Tüm program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk Türkiye'de Ulusal Ajans tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir. Türkiye'de ilk Eurodesk irtibat noktaları Nisan 2010 tarihinde faaliyete geçmiş olup İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi Eurodesk ağına Ekim 2010 tarihinde dahil olmuştur.

Eurodesk irtibat noktalarının hizmetleri şu faaliyetleri içerebilir;

  •  Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti, e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle,
  • Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri
  • Avrupa Birliği'nin desteklediği fonlarla ilgili bilgilere erişimin sağlanması,
  • Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
  • Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
  •  Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,
  •  Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılmasıdır.

 Ayrıntılı Bilgi İçin: https://eurodesk.eu/

 http://eurodesk.ua.gov.tr/

 İletişim ve Sorularınız İçin: ituabmerkezofisi@eurodesk.eu