imkanlar
“PARATUS” Projesi Kabul Edildi

İTÜ’nün Ortak Olarak Yer Aldığı “Promoting Disaster Preparedness and Resilience by Co-Developing Stakeholder Support Tools for Managing the Systemic Risk of Compounding Disasters - PARATUS” Projesi Kabul Edildi

“PARATUS” Projesi HORIZON Europe - Disaster Resilient Society 2021 çağrısı kapsamında tam puan alarak desteklenmeye değer bulunmuştur. İTÜ’nün ortak olarak yer aldığı projenin, İTÜ yürütücülüğü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Seda Kundak tarafından yapılacaktır.

Projede, Doç.Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Doç.Dr. Çağlar GÖKSU (İnşaat Mühendisliği Bölümü) ve Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı (İşletme Mühendisliği Bölümü) araştırmacı olarak görev alacaktır.

Söz konusu proje afet risk yönetimi, risk azaltma politikaları ve acil durum planlaması konularında, ilgili risklerin sektörler arası etkileri ve dinamik yapıyı kavramaya yönelik açık kaynak kodlu bir yazılım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, çoklu tehlike etki zincirlerini, risk azaltma önlemlerini ve afetleri analiz etmeye ve değerlendirmeye olanak tanıyan dinamik risk değerlendirmesi platformu, sistemik güvenlik açıkları ve belirsizliklere cevap veren senaryolar geliştirilecektir. PARATUS kapsamında öncelikle, tarihsel afetler üzerinden derinlemesine analizler yapılacak, etki düzeylerini artıran etkileşimler ve sektörel yansımaları afet veritabanları ve yapay zeka yöntemleriyle uzaktan algılama verilerinden yararlanılarak değerlendirilecektir. Ardından, sektörler arasında sistemik risk değerlendirmesini yapılacaktır. Mekan ve zamandaki risk değişiklikleri analiz ederek ve yenilikçi yaklaşımlar kullanarak, paydaşlarla birlikte yeni senaryolar ve risk azaltma seçenekleri geliştirmek ciddi oyunlar ve sosyal simülasyonlar hazırlanacaktır. Projede, üniversitelerin yanı sıra, STK'lar, KOBİ'ler, birinci ve ikinci müdahale ekipleri ve yerel ve bölgesel yetkililerden oluşan bir konsorsiyum tanımlanmıştır. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konsorsiyum içinde yer almaktadır.

PARATUS proje konsorsiyumu 20 ortaktan oluşmaktadır. 4 yıl süreli projenin toplam bütçesi 4,999,761.25 Avro olup, İ.T.Ü. bütçesi 206,437.5 Avro’dur.