imkanlar
“CIRC.LE: Circular & Socio-Civic Learning Hub” İsimli Proje Erasmus+ Programı Tarafından Desteklendi

Projenin Tanımı:

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Zeynep Günay’ın ITU yürütücülüğü çerçevesinde Bihter Almaç, İmge Akçakaya Waite, Sema Alaçam, Eda Ünlü Yücesoy, Ayşegül Akçay Kavakoğlu ve Derya Güleç Özer tarafından Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya), University of Bordeaux (UBx, Fransa), University of Miskolc (Macaristan), NOVA University of Lisbon (FCT NOVA, Portekiz), Technische Universität Darmstadt (TUDa, Almanya) ve University Politehnica of Bucharest (UPB, Romanya) üniversitelerinin stratejik ortaklığı çerçevesinde hazırlanan Circular & Socio-Civic Learning Hub (CIRC.LE) başlıklı proje 2021-2024 yılları arasından devam edecek olan Erasmus+ KA220 İşbirliği Ortaklığı Programı tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

CIRC.LE, sosyo-sivil toplumla döngüsel çalışan yeni nesil profesyonelleri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin buluşma noktası olmak, döngüsel ve sosyo-medeni bir sistemle birlikte çalışan akademisyenleri ve disiplinlerarası uzmanları bir araya getirmek, toplum ve karar vericileri entegre etmek hedeflenmektedir. Öğrenciler, sosyal ve sivil konuları değerlendirerek zorluklar üzerinde derinlemesine düşünür, etkilerini inceler ve mücadelenin aktif bir parçası olurlar. Bu insancıl yaklaşım, döngüsellik ilkelerinin gerçek bir uygulaması için teknik becerilerin mükemmel bir tamamlayıcısı olarak kabul edilir. CIRC.LE, çok paydaşlı, katılımcı, demokratik bir karşılıklı öğrenme ve bilgi transferi platformu yaratır ve öğrencilerin sosyal ve kentsel gelişimi için, yerel eylemi ve küresel düşünceyi teşvik ederek karmaşık ikilemleri ve kullanıma hazır fikirleri masaya koymaktadır.

CIRC.LE'in hedefleri şunlardır:

  • Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler ve sosyo-sivil bir uzlaşma ile döngüsel ekonomi alanında çalışan tüm paydaşlar için bir buluşma noktası olan CIRC.LE Hub'ı ortaya koymak,
  • Sosyo-sivil (SOC) öğrenim için küresel ve yerel bir bakış açısıyla deneyim sağlanması için uluslararası öğrenci gruplarını interdisipliner uzmanlar tarafından koordine etmek,
  • Döngüsel ve sosyo-sivil konularla ilgili kaliteli açık eğitim kaynaklarını toplamak, oluşturmak ve eğitimi teşvik etmek,
  • Öğrencilerin döngüsel ve sosyo-sivil deneyimlerini değerlendirmek için en iyi uygulamaları sunmak.