imkanlar
Su Eğitimi ile Su Endüstrisinin Dijitalleşmesi Projesi Kabul Edildi

İTÜ Prof. Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri UYG-AR Merkezi’nin Ortak Olarak Yer Aldığı “Yenilikçi Yüksek Lisans Su Eğitimi ile Su Endüstrisinin Dijitalleşmesi” Projesi Erasmus+ Programı Bilgi Ortaklıkları Tarafından Kabul Edildi:

Avrupa genelinde 216 proje başvurusu alan Erasmus+ Programı Bilgi Ortaklıkları Proje Çağrısı sonucunda, zorlu ve kapsamlı değerlendirme süreçlerinden geçen 30 proje desteklenmeye değer bulundu. Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yürütücüsü olduğu proje, suyun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için sektörün SDG6 konusundaki ilerlemesini iyileştirmek için su uzmanları ve teknoloji uzmanlarının işbirliği ihtiyacını gidermeyi hedeflemektedir. Su endüstrisindeki hem suyla ilgili becerileri hem de dijital beceri uyumsuzluklarını azaltmak için, endüstri ile işbirliği içinde bir Dijital Su Müfredatı geliştirilecektir. Projenin hedefleri, öğretme ve öğrenmeye yönelik yeni, çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmek, her iki sektörde de girişimciliği teşvik etmek ve bilgi ile becerileri arttırmaktır. Proje, merak odaklı eğitim, işbirliğine dayalı mentörlük ve uzaktan eşzamanlı denetim, grup yaratıcılığı ve sanal hareketliliği teşvik etmek için dijital araçların kullanımı gibi öğretim ve öğrenmedeki modern yaklaşımlar aracılığıyla yenilikçi unsurları sunmaktadır. Plan, bu güne kadar bir eksiklik olan su sektöründeki farklı aktörleri dahil etmektir. Ortaklıktaki ülkelerin dağılımı bölgesel farklılıklar dikkate alınarak ve bunun çözümlere dahil edilmesi düşünülerek seçilmiştir.

Proje Ortakları:

1. Norges Miljo-og Biovitenskaplige Universitet – Norveç (Proje Koordinatörü)

2. Katholieke Universiteit Leuven - Belçika

3. Sumaqua - Belçika

4. I.a.co Environmental and Water Consultants Ltd. – Güney Kıbrıs

5. University of Cyprus – Güney Kıbrıs

6. Europaishe Vereinigung Fur Wasserwirtschaft Ev - Almanya

7. Stadtentwaesserungsbetrieb Paderborn - Almanya

8. Technische Hochschule Ostwestfalen-lippe - Almanya

9. Doscon - Norveç

10. Smartech Automation Srl - Romanya

11. Universitatea Dunarea De Jos Din Galati - Romanya

12. İstanbul Teknik Üniversitesi - Türkiye

13. Memsis Environmental Technology Research and Development Co. Ltd. - Türkiye