imkanlar
İTÜ’nin Paydaşı Olduğu “EELISA Avrupa Üniversitesi” Kuruluyor

Avrupa’nın önde gelen 8 ortak üniversitesi ile Türkiye’den tek ortağı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yer aldığı “Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı (EELISA)”nın hazırladığı Avrupa Üniversitesi projesi Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca desteklenmeye değer görülmüştür.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği değerlerini pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefini gerçekleştirerek, Avrupa yükseköğretim ve Ar-Ge alanlarında, diğer yükseköğretim kurumları için yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. EELISA Avrupa Üniversitesi, paydaş üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Türkiye ortağı olduğu EELISA ittifakı, planlarını AB’deki diğer yükseköğretim kurumlarıyla eş zamanlı uygulamaya başlamak üzere üç yıl boyunca; Erasmus+ Programından 5 milyon Avro ve Horizon 2020 Programından 2 milyon Avro olmak üzere toplam 7 Milyon Avro bütçe payına sahip olacaktır. Her iki programdan sağlanan bu fon ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Avrupa Eğitim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasındaki etkileşimlerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Daha detaylı bilgi için:

eelisa.eu