imkanlar
Horizon 2020 Programı Kapsamında “EU-PolarNet 2” Projesi Kabul Edildi

Horizon 2020 Programı kapsamında “EU-PolarNet 2” projesi kabul edilmiştir. İTÜ’nin ortak olarak yer aldığı projenin İTÜ yürütücülüğü Doç Dr. Burcu Özsoy tarafından yapılacaktır.

Çoklu çevresel, iklimsel, kültürel ve ekonomik baskılara maruz kalan topluluklar ve ekosistemler ile kutup bölgeler gerçekten iklim değişikliğinin başlangıç simgesini temsil etmektedir. Hali hazırda, Kutup Bölgelerindeki değişiklikler, kutup bölgesi sakinleri ve birçok kutup topluluğunun refahını etkilemektedir. Ayrıca, kutup sistemlerinin durumu, Avrupa'daki hava düzeninin değişmesi de dahil olmak üzere atmosfer, okyanus ve toprak üzerinde çok geniş bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kutup konularında son on yılda Avrupa çapında siyasi gündem artmaktadır ve Avrupa Birliği yüksek enlemlerde bilime ve yeniliğe artan bir önem atfetmektedir. Bu nedenle, karar vericilere kanıta dayalı tavsiye vermek için Avrupa'daki kutup araştırma eylemlerinin koordinasyonunun daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu, kutup bölgelerine bağlı toplumsal olarak ilgili sorunların üstesinden gelmek için disiplinlerarası ve uluslararası projeler geliştirmek üzere tüm ilgili paydaşların sürekli katılımını içermelidir. 

“EU-PolarNet 2” projesi, Avrupa Kutup Araştırma eylemini ve politika oluşturma süreçlerine katkısını arttırmak için stratejileri birlikte geliştirmek üzere bir koordinasyon platformu sağlayacaktır. Adı geçen proje sona erdiğinde, kazanılan deneyim, kurulan ağ ve kutup araştırma faaliyetlerinin daha iyi koordinasyonunu ve ortak tasarımını kolaylaştırmak için geliştirilen araçlar sürdürülecek olan Avrupa Kutup Koordinasyon Ofisine aktarılacaktır.

“EU-PolarNet 2” Proje konsorsiyumu, tüm Avrupa ve ilişkili ülkelerinin kutup araştırma programları ve faaliyetlerini temsil eden 25 ortaktan oluşmaktadır. 4 yıl süreli projenin toplam bütçesi 3.299.253,75 Avro olup, İTÜ bütçesi 45.000 Avro'dur.