imkanlar
Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi

İTÜ Ekonomi Bölümü’nün Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi:

İTÜ Ekonomi Bölümü’nün proje ortağı olarak yer aldığı “Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen” başlıklı proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür. Projenin toplam bütçesi 151,530 Avro olup, proje Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülecek ve 30 ay içinde tamamlanacaktır. Proje, 2011 yılından buyana mülteci nüfuslarının yoğun olarak yaşadığı kentlerde sosyal ve kültürel hizmet veren kurum ve kuruluşların karşılaştığı sorunlara kalıcı, uygulanabilir ve geliştirilebilinir çözümleri sağlamak amacındadır. Buradan hareketle sosyal ve kültürel hizmet sağlayan ve geniş bir yelpazede yer alacak olan Gaziantep ve İstanbul’daki kurumlarla (Belediyeler, okullar, hastaneler göç idaresi vs.) ve bunların yetkilileriyle görüşülerek karşılaşılan sorunlarla ilgili veriler toplanacaktır. Bu tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentileri mülteciye farklı alanlarda eğitim programları olarak yansıyacaktır. Bu eğitimler sonrasında mültecilerin yaşadıkları toplumu daha iyi anlamalarını sağlamaları, entegrasyon seviyelerinin yükseltilmesini, dünya vatandaşı olma yolunda beceriler kazanmalarını ve farklı kültürlerden insanlarla ortak yaşama konusunda gelişme kaydetmeleri hedeflenmektedir. 

Proje Ortakları: 

  1. İstanbul Teknik Üniversitesi 

  2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

  3.  Kayra Yöneylem Eğitim-Araştırma Ltd. Şti

  4. Asociacija Tavo Europa, Litvanya 

  5.  Municipio de Lousada, Portekiz 

  6.  Ajuntament de Villanueva de Castellon, İspanya

İTÜ Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kayaoğlu Yılmaz

Araştırma Görevlisi Gülce Opuz