imkanlar
FACT Projesi Kabul Edildi

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nün de Ortak Olarak Yer Aldığı Horizon 2020 FACT Projesi Kabul Edildi:

Bir SESAR H2020 Projesi olan “FACT – Future All Aviation CNS Technology” Projesi hava sahalarındaki oyuncuların farklılaşması ile başlayan dönüşüm ile yeni haberleşme, navigasyon ve izleme (CNS) teknolojileri arasında köprüyü oluşturmayı amaçlamaktadır. U-space olarak adlandırılan, hava sahalarında dijitalleşme ve otomasyonun artmasına yönelik vizyonu mümkün hale getirmeyi hedefleyen “FACT” Projesi, geleceğin hava sahası operasyonları ile 5G gibi geleceği şekillendirecek teknolojileri güvenlik, emniyet, verimlilik ve esneklik metriklerini dikkate alarak bir araya getirmenin yollarını araştırır. Bu açıdan “FACT” Projesi CNS teknolojileri ile hem genel havacılık hem de insansız hava araçları için operasyon senaryolarını üretecek ve bunları sahada gerçekleyecektir. Honeywell tarafından koordine edilen konsorsiyumda İTÜ’nün yanı sıra EUROCONTROL, Nokia, AOPA, Sarp Havacılık ve Eskişehir Teknik Üniversitesi yer almaktadır. Hava sahası testlerinin Eskişehir’de sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları ile yapılması, Honeywell ve Nokia’nın geliştireceği CNS sistemlerinin bu araçlarda kullanılması ve test edilmesi planlanmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Yeniçeri tarafından yönetilecek İTÜ takımı, insansız hava araçlarına yeni CNS sistemlerinin entegre edilmesi, bu sistemlerin saha test ve operasyonlarını yürütecektir. 30 ay sürecek ve Temmuz 2020 tarihinde çalışmalarına başlayacak olan “FACT” Projes’inin toplam bütçesi 2 Milyon Euro’dur ve İTÜ projenin %20‘lik payına sahiptir.