imkanlar
İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırma Merkezi’nin Proje Ortağı Olarak Yer Aldığı Erasmus+ Projesi Kabul Edildi:

İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin ortak olarak yer aldığı ve Aix-en-Provence Festivali koordinatörlüğü ile yürütülecek olan “La Méthode Medinea” başlıklı ve “2018-1-FR02-KA205-014345” nolu proje Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Gençlik Alanı Stratejik Ortaklıklar tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. 

Proje Tanıtımı:

Aix-en-Provence Festivali ve Akademisi tarafından koordine edilen Medinea Projesi (La Méthode Medinea), Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde bulunan ve uluslararası değişim ve işbirliğine kendini adamış yüksek öğrenim kurumları, kültür merkezleri ve festivaller gibi kültürel/sanatsal sektör örgütlerinden oluşmaktadır. Bu projede Akdeniz havzası içerisinde bulunan ülkelerdeki genç müzisyenlerin etkileşimde bulunması, onların kariyerlerine yön verilmesi, oluşturdukları yeni müzik projelerinin desteklenmesi ve bu doğrultuda gerekli eğitim imkanlarının oluşturulması amaçlamaktadır. 

Erasmus+ kapsamında hayata geçirilecek Medinea Projesi’nde İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi ile birlikte Festival d’Aix-en-Provence (Fransa), Escola Superior de Musica de Lisboa (Portekiz), Ente Musicale di Nuoro (İtalya) ve ARC Research & Consultancy (Malta) isimli kurumlar da yer almaktadır. 

Erasmus+ tarafından Aix-en-Provence Festivali organizasyonuna sağlanan ödenek vasıtasıyla İTÜ MİAM’ın da içerisinde yer aldığı etkinliklere fon sağlanacaktır. Bu ödenekler kapsamında, Temmuz 2021’e kadar Akdeniz havzası’ndaki beş kentte (Aix-en-Provence, Istanbul, Nuoro, Valletta ve Lizbon) müzikal yaratıcılık üzerine toplam yedi adet kültürlerarası buluşma gerçekleştirilecektir. Böylece Medinea Projesi kapsamında Akdeniz ülkelerinden birçok gelen genç müzisyen Erasmus+ ödeneği sayesinde birbirleriyle iletişime geçme olanağını bulacaklardır. ICS (Intercultural Sessions) adı altında yapılacak bu buluşmaların ilki Nisan 2019’da İTÜ/MİAM’da gerçekleşecektir. 

Kültürlerarası buluşmaların yanı sıra, kolektif ve kültürlerarası bestecilik ile ilgili bir elektronik öğrenme programı da (e-learning) bu proje kapsamında ücretsiz olarak hizmete sunulacak; program, kariyer planlaması konusunda da hizmet verecektir. Bu sayede çok sayıda genç müzisyene, kültürlerarası buluşmalarda ortaya çıkan yaratıcılık tecrübelerine erişim imkânı verilmiş olacaktır.

Projede Yer Alan Kurumlar 

1. Festival d’Aix-en-Provence, Fransa (Proje Koordinatörü)
2. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM), Türkiye
3. Escola Superior de Musica de Lisboa, Portekiz
4. Ente Musicale di Nuoro, İtalya
5. ARC Research & Consultancy, Malta

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk
İTÜ Proje Ekibi:
Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk
Doç. Dr. E. Şirin Özgün Tanır
Arş. Gör. Ahmet Ozan Baysal