imkanlar
İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin 2018 Yılı Erasmus Stratejik Ortaklıklar Projesi

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin 2018 Yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA202) Projesi Kabul Edildi:

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin “Maritime Education for Energy Efficiency (MarEd)” başlıklı ve “2018-1-TR01-KA202-058717” nolu  projesi Erasmus + Programı tarafından kabul edildi.

Proje Tanımı:

MarEd “Maritime Education for Energy Efficiency”, Denizcilik sektöründe enerji verimliliğine yönelik eğitim uygulamalarıyla 24 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir. İstanbul Teknik Üniversitesi   Denizcilik Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

2018 yılı teklif çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Alanı  Stratejik Ortaklıklar (KA202) kapsamında 199 başvuru arasından desteklenen 13 proje arasında yer alarak 162 bin Avro hibe almaya  hak kazanmıştır. 

Gemilerde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çeşitli yöntemler olmasına rağmen personelin yetersiz eğitimi ve tecrübe eksikliği bu yöntemlerin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Projenin temel amacı, gemilerde (gemi kaptanı, baş mühendis, zabitler ve diğ.)  ve denizcilik işletmelerinde (enerji müdürleri, enspektörler, filo müdürleri ve diğ.) görev alan personelin enerji verimliliği politikaları ve MARPOL Annex VI uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için uzaktan eğitim ve değerlendirme modülünü sunmayı hedeflemektedir. Böylece enerji verimliliğine yönelik sektörel farkındalık artırılacaktır.

Bu proje ile birlikte denizcilik endüstrisindeki enerji verimliliği ile ilgili uygulamalardaki boşluklar belirlenecek ve eğitim modülünde kullanılacak müfredat bu doğrultuda oluşturulacaktır.

Proje Ortakları:

1.         University of Strathclyde,United Kingdom

2.         Calmac Ferries LTD, United Kingdom

3.         Türk Loydu, Turkey

4.         Orka Informatics, Turkey

5.         A.P.&A Limited, Greece

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Elif Bal Beşikçi

İTÜ Proje Ekibi:

Doç. Dr. Özcan Arslan

Arş. Gör. Esma Uflaz

Betül Pehlivan Eşsiz