imkanlar
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 2018 Yılı Erasmus Stratejik Ortaklıklar Projesi

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 2018 Yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi:

İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun “Immersive Business and Engineering English in Virtual Reality: A Tool for the Sustainable Mobility of the Skilled Workforce in the EU (I-BEE-VR)” başlıklı projesi Erasmus + Programı tarafından kabul edildi.,

Proje Tanımı:

I-BEE-VR, mühendis adaylarına yönelik sanal gerçeklik uygulamalarıyla desteklenmiş bir uluslararası ortak Mesleki İngilizce müfredatının geliştirilmesi üzerine 36 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

2008 yılı teklif çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında 77 başvuru arasından desteklenen 10 proje arasında yer alarak 259 bin Avro hibe almaya hak kazanmıştır. 

Projenin temel amacı, sürdürülebilir uluslararası nitelikli işgücü hareketliliği ve istihdamını desteklemektir. Bu kapsamda hazılanacak yenilikçi müfredat, iş ortamındaki senaryoları simüle eden sanal ortamlar ile mühendis adaylarının mesleki İngilizce dil yetkinlikleri arttırarak onları çok uluslu iş yerlerindeki mesleki yaşama hazırlamayı hedeflemektedir.

Yapılacak bir ön ihtiyaç analizi çalışması ile iş dünyasının ve paydaşların ihtiyaçları belirlenecek ve lisans öğrencileri için hazırlanacak olan yeni Mesleki İngilizce müfredatı bu doğrultuda oluşturulacaktır.

Proje Ortakları:

1.         University of Vienna, Austria

2.         Universitat Politécnica de Catalunya, Spain

3.         Ecole Centrale de Lille, France

4.         Pedagogical University of Cracow, Poland

5.         PANDORA Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri A.Ş.

6.         İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği

Proje yürütücüsü, Prof. Dr. Burçkin Dal. İTÜ Proje Ekibi; Öğr. Gör. İmge Girtten,  Öğr. Gör. Fatma Betül Akpınar,  Öğr. Gör. Nilüfer Ülker, Öğr. Gör. Birol Çetinkaya, Öğr. Gör. Şehkar Fayda Kınık, Öğr. Gör. Duygu Özkan, Öğr. Gör. Bekir Şerifoğlu, Öğr. Gör. Hande Yalınateş’den oluşmaktadır.