imkanlar
İTÜ Uçak Mühendisliği’nin 2018 Yılı ERASMUS Stratejik Ortaklıklar Projesi

İTÜ Uçak Mühendisliği’nin 2018 Yılı ERASMUS+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi:

2018 Yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği’nin koordinatör olduğu ve İTÜ Uçak Mühendisliği’nin ortak olarak yer aldığı 24 ay süreli “Developing Novel UAV Education Set and Training Curriculum in order to Catch State of the Art Technology” isimli proje kabul edilmiştir. Proje ortakları Almanya’dan Berlin Teknik Üniversitesi ve Romanya’dan Bükreş Teknik Üniversitesi ile birlikte iki yıl boyunca İnsansız Hava Araçlarının akademik seviyede uygulamaları ile öğretilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İTÜ Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bayezit tarafından üstlenilmiş olan bahse konu projede ayrıca İTÜ’den  Prof. Dr. Metin Orhan Kaya ve Cengiz Hacızade de yer almaktadır.

Bu kapsamda farklı konfigürasyonlardaki insansız hava araçlarının tasarımı, şekil değiştirmesi, sensör algoritmaları ve kontrolü gibi teorik derinliği olan başlıkları lisans öğrencilerinin ve bu konuyla ilgili farklı kesimlerin anlayabileceği seviyede anlatan kaynaklar hazırlanacaktır. Ayrıca bu süreçte oluşturulacak görsel ve yazılı kaynaklar bu araçların üzerindeki elektronik, otopilot, sensör ve haberleşme üniteleri gibi harici donanımları da içerecektir.

Bütçesi 212,660 Avro olan söz konusu projenin süresi 24 aydır.