imkanlar
31
Oca 2018
ERASMUS + Programı Tarafından Desteklenen Proje MATERIART

İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Leman Figen Gül’ün Ortak Olarak Yer Aldığı “MATERIART: Art and Science of Materiality in Architectural Design Education” adlı Proje ERASMUS + Programı Tarafından Desteklenmiştir.

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünü temsilen öğretim üyesi Prof. Dr. Leman Figen Gül’ün ortak olarak yer aldığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) öğretim üyesi Prof.Dr.Nur Çağlar’ın yürütücülüğünde hazırlanan “MATERIART: Art and Science of Materiality in Architectural Design Education” adlı proje Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı kapsamında 2017 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kategorisinde desteklenmeye uygun bulunmuştur.
Aralık 2017 başlayacak olan proje 36 ay süreli olup, projenin toplam bütçesi 325.185,00 Avro’dur. Projede TOBB ETÜ koordinatörlüğünde 5 ülkeden 6 üniversite yer almaktadır.
Gelişmekte olan dijital tasarım ve iletişim teknolojilerinin ve yeni materyallerin mimari biçim ve yapımdaki yansımaları teknik, estetik ve kültürel olmak üzere bir dizi değişikliğe yol açmış durumdadır. Kaçınılmaz olarak mimarlık disiplinin tüm alanlarında da bir reform çabası söz konusudur. Çok az sayıda okul hariç olmak üzere, mimari eğitim uygulamalarının yeni düşünce ve yapma biçimlerini kapsadığı ve bu yeniliklerin eğitimde entegrasyonunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu söylenebilir. Mimarlık eğitiminin omurgasını oluşturan stüdyo eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar yok denecek kadar azdır. Bu projede uluslararası yoğun mimarlık stüdyoları yoluyla lisans ve yüksek lisans seviyesinde alanın profesyonel ve araştırma alanlarında yaşanan değişimleri özümsemek amacıyla döngüsel, esnek ve alternatif araştırma ortamı üretmek, profesyonel uygulamacılarda dahil olmak üzere stüdyo eğitmenlerini akran eğitimi yöntemiyle güncel modeller açısından desteklemek ve uluslararası eğitim ortamında işbirliklerinin oluşmasına fırsat yaratmak amaçlanmaktadır.