imkanlar
Climate Change Adaptation & Mitigation Game for a Metropolis

Doç. Dr.Gülgün Kayakutlu’nun “Climate Change Adaptation & Mitigation Game for a Metropolis – CAMAPOLI” Başlıklı Projesi “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” Tarafından Desteklenmiştir!

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Doç. Dr.Gülgün Kayakutlu’nun koordinatörlüğünde ve TEGAM grubu çabalarıyla hazırlanmış olan,"Climate Change Adaptation & Mitigation Game for a Metropolis (CAMAPOLI- Büyük Şehirler için İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Oyunu)" Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

İklim değişikliğinin etkilerini çevresel koşullarda en aza indirgemek amacıyla yapılabilecek etkinlikleri belirleyip, oyuna dönüştürecek olan bu projenin hedefi lise ve üniversite öğrencileridir. 

CAMAPOLI adı altında geliştirilecek olan oyun tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanabilecektir. Oyun, gençlere daha temiz bir çevre yaratmayı,neden sonuç ilişkileri kullanan görsel bir eğlence ile öğretmeyi amaçlamaktadır. Projenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde, öncelikle İTÜ Rektör yardımcılarından Prof.Dr.Alper Ünal olmak üzere AvrasyaYer bilimleri Enstitüsü hocalarımızın birikiminden destek alınacaktır.

Toplam bütçesi 50.000 Euro olan 1 yıl süreli CAMAPOLI projesi aynı zamanda doktora veyükseklisans öğrencilerinden tasarım, dizayn ve yazılım konusunda bilgisi olan üçöğrenciye de araştırma deneyimi fırsatı yaratacaktır.