imkanlar
Art / culture / economy to democratize society

Art / culture / economy to democratize society.  Research in placemaking for alternative narratives (trans-making):

Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Erkök’ün yürütücüsü olduğu “Art / culture / economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives (trans-making)” isimli proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları, Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE) 2016 çağrısı kapsamında desteklenmiştir.

Projenin başlangıç tarihi Ocak 2017 tarihi olup süresi 48 aydır. Projenin toplam bütçesi 1.858.000 Avro olup İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) bütçesi 175.500 Avro’dur. Araştırma ve inovasyon aktiviteleri sanat ve yaratıcı alanların paydaşlarının temel katkısı ile verimli bir sektörlerarası diyalog sağlayacaktır.

Proje ortaklığında 8 akademik ve 12 sivil insiyatif kurum (non-academic) araştırma kapsamında interdisipliner bilgi değişimi amacıyla karşılıklı hareketlilik yapacaktır. İTÜ araştırmacıları çeşitli ülkelerde toplam 37 aylık araştırma ziyareti gerçekleştirecektir.