imkanlar
PRACE 5th Implementation Phase Project

 PRACE 5th Implementation Phase Project (PRACE-5IP):

Bilişim Enstitüsü öğretim üyesi Prof.Dr.Ertuğrul Karaçuha’nın  yürütücüsü olduğu “PRACE 5th Implementation Phase Project (PRACE-5IP)” isimli proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Araştırma Altyapıları “H2020-EINFRA-2016-1” çağrısı kapsamında desteklenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı PRACE- 5IP projesi’nin temel amacı Avrupa’daki bilimsel faaliyetlere en iyi desteği verecek HPC ekosistemini oluşturmaktır. Projenin başlangıç tarihi 01 Şubat 2017 tarihi olup süresi 27 aydır. Projenin toplam bütçesi 15.000.000 Avro olup İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bütçesi 235.000 Avro’dur. Proje İstanbul Teknik Üniversitesin’de Ulusal Yüksek Başarımlı Hesap Merkezi bünyesinde yürütülecektir.