imkanlar
Avrupa Birliği Erasmus+ Programı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İlk Jean Monnet Modülü Desteklenmeye Uygun Bulunmuştur:

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi'nden Uzman Dr.Didem Özgür’ün Koordinatörü olduğu “The Protection of Geographical Indications and Traditional Speciality Guaranteed in the European Union Law” başlıklı proje Avrupa Birliği Erasmus+Programı Jean Monnet Modül Faaliyetleri kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütülecek olan proje üniversitemizin ilk  Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Jean Monnet Modülü olup proje bütçesi 11.510,00 Avro’dur. Projenin süresi üç yıl olup proje faaliyetleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürünler ile ilgili ders açılacaktır.

Proje Koordinatörü: Dr. Didem Özgür (İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi)
Proje Ekibinde Yer Alan Akademisyenler: Prof. Dr. Tüzin Baycan (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu (İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)
Prof. Dr. Beraat Özçelik (İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)
Doç. Dr. Levent Kırval (İTÜ Denizcilik Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü)
Dr. Gail Elizabeth Evans (Queen Mary University of London, Centre for Commercial Law Studies)