Yakıt Pilleri ve Hidrojen Programı Bilgi Günü 2018, 26 Ocak 2018, Brüksel

 Ufuk 2020 Programı Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2018 yılı çağrısı 16 Ocak 2018 tarihinde yayımlanacaktır. 2018 yılı çağrısına yönelik Bilgi Günü etkinliği ise 26 Ocak 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe katılım gösteren katılımcılar 2018 yılı çağrısında yer alacak başlıklar ve çağrılara katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye sahip olma imkânı elde edebileceklerdir. Bilgi gününün sabah olan kısmında Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi, Hidrojen Avrupa Oluşumu ve Çağrı Programı hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirilecektir. Etkinliğin öğleden sonra ki bölümünde ise araştırmacıların ilgi alanlarına yönelik  katılım gösterebileceği ağ kurma oturumları gerçekleştirilecektir. Bu oturumlarda katılımcılar kurumlarını ve proje fikirlerini maksimum 3 slayttan oluşan sunumlar ile katılımcılara aktarabileceklerdir.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup, kayıt olmak zorunludur.

Bahse konu etkinlikle ilgili daha detaylı bilgi için:

http://www.fch.europa.eu/event/fch-ju-call-2018-info-day

Toplum ile Toplum için Bilim Proje pazarı, 29 Ocak 2018, Brüksel

Ufuk 2020 Toplum ile Toplum için Bilim Alanı 2018 yılı çağrılarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde Belçika’nın Brüksel şehrinde bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinlikte; 2018 çağrıları hakkında detaylı bilgileri Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından edinebilir, proje fikirlerinizi sunup ortak arayabilir veya proje ortaklıkları için ikili görüşmeler yapabilirsiniz.

Etkinliğe katılım ücretsizdir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgi için:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Bahse konu etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için:

https://horizon-swafs2018.b2match.io/

Güvenli Toplumlar Alanı Bilgi Günü ve Proje Pazarı 2018, 01-02 Şubat, Leuven

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile “Security Mission Information & Innovation Group (SMI2G”) tarafından her sene gerçekleştirilen Güvenli Toplumlar Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde Belçika/Leuven’de düzenlenecektir.  Avrupa Komisyonu temsilcileri ile tüm Avrupadan üniversite, sanayi, kamu kuruluşu temsilcilerinin katılım sağlayacağı bu etkinlik kapsamında Güvenli Toplumlar Araştırma Alanı özelinde 2018 yılında açılacak olan tüm çağrıları; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı (ICT) özelinde ise Siber Güvenlik alt alanında açılacak çağrıları hakkında detaylı bilgi sunulacaktır.

Ayrıca proje fikri olan araştırmacılar proje ortağı bulmak üzere ikili toplantılar gerçekleştirebilcek;  proje fikirlerini paylaşmak üzere sunum yapabilecektir.  

Güvenli Toplumlar Alanı 2018 yılı Çalışma Programı an itibari ile yayınlanmış olup, tüm çağrıların Mart ayında açılmış olması planlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi çin:

https://www.tno.nl/smi2g/

Kayıt için:

https://m8.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=2KdcsGYckH&wpMessageId=16780&userId=380041&command=viewPage

Çalışma Programı için:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf

EPoSS Proje Pazarı ve Çalıştayı, 8-9 Şubat, 2018, Berlin

European Technology Platform on Smart Systems Integration-EPoSS ve inSSIght Proje Pazarı etkinliği 8 Şubat 2018 tarihinde Berlin’de düzenlenecektir.

Katılımcılar, etkinlikte proje fikirlerini paylaşıp ağ oluşturmalarının yanı sıra gelecek çağrılar hakkında da bilgi alabileceklerdir.Etkinlik belirli Ufuk2020 ve ECSELL çağrıları kapsamında olacaktır.

9 Şubat 2018 tarihinde Berlin’de düzenlenecek olan EPoSS ‘’Smart Systems for the Automated Hospital’’ çalıştayında ise özellikle hastanelerin dijitalleşmesinde izlenecek yöntemlerin 9. Çerçeve Programında şekillenmesi konusu görüşülecektir.

Proje Pazarı ile ilgili detaylı bilgi için:

https://www.smart-systems-integration.org/public/news-events/events/eposs-proposer2019s-day-inssight-brokerage-event-2018/proposers-day-2018

Proje Pazarı etkinliğine kayıt için:

https://ssl.vdivde-it.de/registration/2678

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi için:

https://www.smart-systems-integration.org/public/news-events/events/eposs-workshop-on-smart-systems-for-the-automated-hospital-1/eposs-workshop-on-smart-systems-for-the-automated-hospital

Çalıştayı etkinliğine kayıt için:

https://ssl.vdivde-it.de/registration/2679/

Dijital Teknolojiler Proje Pazarı, 13 Şubat 2018, Bristol

Avrupa İşletmeler Ağı tarafından düzenlenen Dijital Teknolojiler (Digital Technologies- transforming how healthcare is delivered to citizens)  Proje Pazarı etkinliği 13 Şubat 2018 tarihinde Bristol/İngiltere'de düzenlenecektir.

Söz konusu etkinlikte, sağlık hizmetleri, dijital/yaratıcı işletmeler ve sağlık hizmetlerini profesyonellerini bir araya getirerek dijital çözümlerin daha kullanıcı odaklı, verimli modellere dönüştürülmesinin ve çağımızdaki teknoloji ile sağlık ve refahın geliştirilmesinin yöntemlerine odaklanılacaktır.

Daha detaylı bilgi için:

https://digital-tech-transforming-healthcare.b2match.io/