17
Oca 2019
Denizcilik Fakültesinden AB Horizon 2020 Projesi: SAFEMODE

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden başvurusu yapılmış olan  “Strengthening synergies between  and  in the area of human Factors towards achieving more Efficient and resilient MODE of transportation” (SAFEMODE) başlıklı, Horizan 2020-Avrupa Birliği Projesi kabul edilmiştir. İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özcan Arslan tarafından yürütülecek olan projenin 36 ay sürmesi planlanmakta olup, Denizcilik ve Havacılık sektörünün ortaklaşa çalışacağı toplamda 34 partnerden oluşan yenilikçi bir projedir.


İnsan faktörü denizcilik ve havacılık sektöründe yaşanan kazaların en önemli sebeplerindendir.  Otomasyonun artması, uzaktan yönetilen gemiler ve uçaklar, insan-makine etkileşimi tüm ulaştırma sektöründe yeni ve henüz tam oturmayan muhtemel riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple insan faktörünün emniyetteki etkileri gelecekte daha da belirginleşecektir. Karşılaşılan zorluklar deniz ve hava taşımacılığı için ortaktır ve bu sebeple iki sektör disiplinlerarası bir yaklaşımla işbirliği yaparak SAFEMODE projesinde insan faktörünün yönetimini ve risk modellemesini yapacaktır. Bu proje aynı zamanda, denizcilik ve havacılık sektöründe emniyet çalışmalarının uygulanmasına katkı sağlayacaktır.