Duyurular & Haberler


RECOTRANS

Horizon 2020 Kapsamında Desteklenen Yeni Projemiz

Horizon 2020 Programı Araştırma Bursları

3 araştırmacı desteklenecektir.

Art / culture / economy to democratize society

Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Erkök’ün yürütücüsü olduğu

PRACE 5th Implementation Phase Project

Bilişim Enstitüsü öğretim üyesi Prof.Dr.Ertuğrul Karaçuha’nın projesi...

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı

İlk Jean Monnet Modülü Desteklenmeye Uygun Bulunmuştur

İTÜ Avrupa Birliği Projelerindeki Yeni Hedefler Belirlendi

Proje Yürütücüleri Toplantısı 18 Mart 2016 Cuma günü yapıldı.
Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


main-about

Özgörevimiz, Üniversitemizin Avrupa Birliği araştırma desteklerinden en yüksek düzeyde yararlanabilmesi ve araştırıcılarımızın AB mobilite programlarına katılımlarının sağlanabilmesi için kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, Üniversitemizin AB Üniversiteleri ile iletişimini Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile  bütünleşik olarak uyum sağlayarak geliştirmektir.

AB MERKEZİ Araştırma Ofisi, AB Çerçeve Programlarının İTÜ kurumsal irtibat noktasıdır. 

İTÜ bünyesinde kurumsal irtibat noktası olma işlevini AB Merkezi üstlenmiştir. Ulusal Koordinatör ve Ulusal İrtibat Noktaları (TÜBİTAK) ile kurumsal olarak İTÜ arasındaki koordinasyon AB Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

İTÜ AB Merkezi, İTÜ'de Avrupa Birliği ile ilgili yürütülen araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmakta, araştırma alanında İTÜ ve Avrupa Birliği kuruluşları arasında gerçekleştirilen iletişim ve bilgi alışverişinin tümünü koordine etmektedir. AB Merkezi, İTÜ'deki akademik personeli bilgilendirmek ve onları Avrupa araştırma alanındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile bağlantılı seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Buna ilave olarak, AB Merkezi akademik personele proje yönetimi dahil olmak üzere Çerçeve Programları proje önerilerinin hazırlanması, projelere ortak bulunması, araştırmacıların proje gruplarına dahil olması için imkanlar bulunması ve özel sektör ile KOBİ'ler gibi diğer ilgili taraflarla ilişki geliştirme konularında yardımcı olmaktadır.